Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyelerimiz,

Genel Kurul toplantısını 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 13:00’da, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 13.00’da Kadıköy’deki dernek merkezimizde (Söğütlüçeşme Cad. Aliye Kadın İş Merkezi No: 186/12 Kadıköy, İstanbul) yapacağız. Gündem maddeleri aşağıda ve ektedir.

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Heyeti Seçimi
 3. Divan Heyetine düzenlenecek tutanağa imza atma yetkisinin verilmesi
 4. 2019-2022 Dönemi Faaliyet Raporu, gelir ve gider hesabının sunumu ve görüşülmesi
 5. 2019-2022 Dönemi Yönetim Kurulu’nun ibrası
 6. 2019-2022 Dönemi Denetleme Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 7. 2019-2022 Dönemi Denetleme Kurulu’nun ibrası
 8. 2022-2024 yılı tahmini bütçe sunumu
 9. Yeni üyelik başvurularının ve üyelikten çıkarılma işlemlerinin görüşülüp karar bağlanması.
 10. 2022-2024 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı seçimi
 11. 2022-2024 dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 12. 2022-2024 dönemi Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 13. Dilekler ve kapanış

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündem maddeleri yukarıda belirtilmiştir ancak toplantı başlamadan önce hazır bulunanların teklifiyle gündeme yeni madde(ler) eklenebilir.

Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu

Ekosfer Logo

Söğütlüçeşme Cad. No: 186/12 Kadıköy İstanbul
iletisim@ekosfer.org